vinice

Obchodní podmínky E-shopu MP-Wines

 

Objednávky:

Zboží je nutné objednat písemnou formou prostřednictvím příslušných formulářů na internetových stránkách www.mp-wines.cz. Minimální objednávkové množství je 1 karton (6 lahví 0,75 l) nebo 3 Bag-in-Boxy. Všechna lahvová vína prodáváme jen po celých kartonech (1 karton = 6 lahví).

 

Způsob dodání:

Zboží je možno vyzvednout pouze na uvedených výdejních místech a to bez jakýchkoli dalších poplatků na základě předchozího potvrzení o předběžném datu od kdy je objednané zboží připraveno k vyzvednutí. V případě, že některá z objednaných položek není právě skladem, je zákazníkovi podána informace a nabídnuto náhradní řešení.

 

Platební podmínky:

Způsob platby je hotově při vyzvednutí zboží na výdejním místě..

 

Reklamace:

Reklamace je možno uplatnit na tel.č. 606 515 847 nebo e-mailem info@mp-wines.cz . Při oprávněné reklamaci bude zboží vyměněno, případně vrácena zaplacená finanční částka

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka (kupujícího):

Kupující má v souladu s § 1829 NOZ  možnost odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel dle § 1831 NOZ. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží a to i v případě, jestliže toto zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pokud bude zboží vrácené kupujícím poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

 

Závěrečná ustanovení:

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

 

Kontakt – zákaznické oddělení:

tel: 606 515 847, e-mail: info@mp-wines.cz

©2024 Best Wines s.r.o.
Napište nám